Chú Đại Bi – TT. Thích Lệ Trang trì niệm ( Giúp Thân tâm thanh tịnh, vượt qua những chướng ngại )

37
3Link full

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Cửa Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, một người học Phật dù cố gắng hành trì, tu tập trãi qua hằng hà sa số kiếp cũng không dễ gì có thể lãnh hội hết tất cả nội dung phong phú đó huống là chỉ một đời người. Cho nên, tùy theo căn cơ, duyên nghiệp, một khi đã phát tâm đi vào con đường giải thoát, hành giả hoặc nhờ phước duyên được chư Phật, chư Bồ Tát độ trì dẫn dắt, hoặc do minh sư chỉ bảo, mỗi người cần nên tự chọn cho mình một pháp môn để tu tập. Có rất nhiều pháp môn tu học phổ biến trong đại chúng hiện nay như Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Định… Pháp môn tuy có thể khác nhau, nhưng một khi đã tự xem mình là trưởng tử của Như Lai, hạnh nguyện của mỗi hành giả đều giống nhau, đó là noi theo ánh sáng của chư Phật, quyết tâm xé bỏ bức màn vô minh, đạp qua nẽo luân hồi sinh tử để đi vào con đường giải thoát, tiến đến đạo qủa bồ đề, hầu mang lại an vui, phúc lợi không những cho riêng mình mà còn cho toàn thể chúng sanh.

Nguồn: https://atfilms.info/

Xem thêm bài viết khác: https://atfilms.info/meo-vat/

37 COMMENTS

 1. Hôm nay mới nghe được, thật hay! Thành kính cảm tạ Thượng toạ Thích Lệ Trang, quý thầy và Đạo tràng.
  Nam mô Quán thế âm Bồ tát!
  Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật!

 2. Đàn pháp oai thần dũng mãnh tinh tấn . Pháp chúng tề tựu đầy đủ như vậy mà cũng có người chê bai . Thật là tội lỗi thay . Phật chỉ có một đạo mà ai nỡ lòng nào chia nam bắc nữa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 3. Không cần biết nghi lể của chúng ta có bị ảnh hưởng Trung Quốc hay ko, nếu như nghi lễ làm lợi ích cho người khác thì chúng nên hành theo

 4. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
  Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
  Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
  Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
  Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
  Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

 5. Muốn nghe thầy tụng chú đại bi cùng quý thầy nhưng chỉ tụng với mõ không có nhạc lễ

 6. Hải chấn triều âm thuyết Phổ Môn
  Cửu liên hoa thuyết lý diệu hồng chơn
  Dương chi nhứt trích Chơn Cam Lộ
  Tán tác sơn hà đại địa xuân.
  Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát!

 7. Co nhung nguoi khong hieu tam linh .tt .cung phai dum nhung hinh thuc nay cho cac Chu V Chu Huong Linh ve nghe .de nhung linh hon da chet tu xua cho toi nay .de nghe kinh de khuyen ho nghe Phat Phap thi ho moi duoc sieu .neu khong cung nhu vay .thi ho o the gioi ben kia ho dau kho .thi ho se lam nhung viec minh khong thay duoc .thi minh se kho .xin nhung nguoi khong hieu thi dung noi keo chuoc hoa vao than .xin cam on TT .va tat ca Chu Tang da cung duong hoi huong cho ho .Nam Mo Cong Duc Lam Bo Tat ….

 8. Cái này là làm trai đàn cho người sơ cơ chưa biết Phật Pháp phương tiện mà đừng nên hủy bán ai làm sai tất có nhân quả của người đó mình nói k hay nhân quả vào thân mà k hay. A Di Da Phat

 9. DI truyền diệu khuyết giải trần lao,
  ÐÀ chiếu thâm ân nhuận trí vào,
  PHẬT pháp Chuyển-Mê qui đức tánh,
  TỔ thành Ðại-Ðạo tá thâm cao.

 10. Sao nghi lễ gì của ta cũng bị gắn mác từ TQ hết vậy ta?
  Các bạn thấy nó lạ cái quy định nó là của TQ, ngộ ghê.
  Quý Thầy đã khẳng định lúc xưa ta đã có những nghi lễ này nhưng do thời gian, chiến tranh ta đã để nó mất đi, giờ quý Thầy đã từng bước khôi phục lại.
  A Di Đà Phật

 11. xin hỏi đây là chùa nào vậy pháp của phật có cúng bái tụng niệm như thế này đâu .Đây là pha màu Trung Quốc rồi chỉ tội nghiệp các phật tử nhà ta ko hiểu chánh pháp của phật mà cứ tin theo tà giáo

 12. Nam mô ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  Nam mô ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  Nam mô ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here