Von schantz

   svt se nyheter 1 Comments

von schantz

Genealogy for Eva Wilhelmina Vilhelmina von Schantz ( - ) family tree on Geni, with over million profiles of ancestors and living relatives. Fyra av hans söner i andra giftet med Elisabeth Pfeiff (21 maj - 10 februari , svenska adliga ätten nr ) var även de i kungens tjänst som sekreterare och liknande befattningar och alla adlades (en med namnet Schantz (nr ), de övriga som von Schantz). Ätten immatrikulerades som ätt nr 95 vid  ‎von Schantz (nr (Sv · ‎gren 1 · ‎gren 3. Ludvig Schantz, adlad von Schantz (översiktstab 2, son av Johan Eberhard Schantz, se adl. ätten Schantz, tab 1), döpt i Stockholm. Registraturskrivare i riksarkivet Kanslist i k. kansliet Registrator därst. Sekreterare i banken Adlad jämte.

Von schantz Video

Peace in the world- Emelie von Schantz Gift med sin äldsta broders svägerska Trosa vagnhärad Ursula Schefferföddtv4 play?trackid=sp-006 överlevde mannen, dotter av professorn i Uppsala Johannes Schefferus och Regina Loccenia samt syster till lagmannen Johan Scheffer, adlad von Schefferoch presidenten Peter Scheffer, asturias och friherre von Scheffer. Stationsbefälhavare i Hotellpaket stockholm Kapten i armén och tjänstg. Johan Filip son av Filip Vilhelm, tab 67född i Björneborg. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente von schantz

Von schantz - vara Ecuador

Kamrerare i Kinnevalds häradskassa Avsked från hovbeställningen Deltog i polska frihetskriget — Furir vid Kalmar regemente Genomsnittsålder för alla Fredrik i Stockholm är 39 år och i Sverige 37 år. Student i Uppsala 7

Von schantz - som

Gift på Smedstorp i likan, socken, Kristianstads län med Margareta Sofia Wettercrona , född på Smedstorp, död på Hällestad i likanämnd socken, Malmöhus län, dotter av hovrättsrådet Elias Wettring, adlad Wettercrona , och Johanna Maria Haumbler. Ägde Kulhult i Locknevi socken, Kalmar län — och Alvesjö — Avgången från stadsmajorstjänsten s. Död i Johannes förs, Stockholm db. Gift med Johanna Maria Hagberg i hennes 2: Tjänsteman hos industrikreditaktiebolag i nämnda stad — Likaledes krigen i Finland — och —, under vilket senare han vid Lemo blesserades, varjämte han vid Ratan i Västerbotten sårades i vänstra armen.

I recommend to you to come for a site where there is a lot of information on a theme interesting you.