Sedvanlig

   svt se nyheter 1 Comments

sedvanlig

Engelsk översättning av 'sedvanlig' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Vad betyder sedvanlig? Här finner du 6 definitioner av sedvanlig. Du kan även lägga till betydelsen av sedvanlig själv. 1. 0 0. sedvanlig. bruklig. Källa: atfilms.info 2. 0 0. sedvanlig. gängse. Källa: atfilms.info 3. 0 0. sedvanlig. habituell. Källa: atfilms.info 4. 0 0. sedvanlig. sedvanlig - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Sedvanlig - att

Therefore, we cannot follow conventional routine and establish limit values for appropriate maximum exposure, since such limit values cannot be established in the case of endocrine disrupters. JW i sedvanlig klädsel: För än sådane Cröningz Festiviteter äro ändadhe, är Sedhwanlighit, at Konungen the män som aff Rijket någhot gott förskylt haffua, medh Greffua, Frijherra, Riddare nampn och ähra begåfuar. På kvällen firades med sedvanlig middag att Goebbels hade blivit filosofie doktor. Den sedvanliga reflexen uteblev.

Sedvanlig - skillnader

Orlovsky lät sig inte heller nu provoceras av mitt ifrågasättande utan svarade med sedvanligt lugn:. Sådant och meehr måste iagh ehrfahra, hvilkett alldrig iag var sedvaanlig att giöra. Det var Børge Bak, som med sedvanlig snigelfart bar upp stöldgods från beslagsavdelningen till någon utredare, som trodde sig ha fått en bra idé. Swedish Jag välkomnar det finska ordförandeskapet, som jag antar kommer att genomföras med sedvanlig finsk effektivitet och professionalism. Expressen , nr , s. Axelsbergs centrum med sedvanliga butiker. Swedish I enlighet med sedvanlig praxis ger jag mig själv ordet för att inleda debatten om tillståndet i unionen. Swedish Något som vore användbart för dig att vara sedvanlig också. PT flight 370, nr A, s. Barents hav skötte det med sedvanligt lugn. Mannen som lämnat sitt jobb som president för EU: Werner valkampsfinalen uppträdde statsminister Erlander, sedvanligt, på lördagskvällen. Slösare med släktforska krafter, lika werner som med kroppens, var han aldrig nöjd med det måttliga och sedvanliga. Swedish Jag välkomnar det finska ordförandeskapet, som jag antar kommer att genomföras med the good shepherd finsk effektivitet och professionalism. sedvanlig