Dekret

   svt se nyheter 1 Comments

dekret

Vad betyder dekret! Synonymer till dekret! dekret betyder! dekret. Exempel på användning. Dekret betyder ungefär detsamma som påbud. Se alla synonymer nedan. Synonymer påbud, förordning, stadgande, stadga, kungörelse, befallning, beslut, bud, diktat. Annons: synonym dekret, korsordshjälp dekret, saol dekret. Exempel på hur man använder ordet "dekret i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Dekret är ett skriftligt påbud eller rättsakt med rättsverkan som är helt eller till stor del likställd en lag. I regel utfärdas den av en statschef eller en regering. Oftast anses ordet vara något pejorativt, då det sammanhör med en icke-vald församling eller person. dekret Inom Rikskulturkammaren utfärdade gummibussning redan i privatleasing sverige ett dekret om en arierparagraf. Som en följd av dekretet av den 28 november registrerades under inte mindre än tvåhundra privata och kooperativa förlag, av vilka sjuttio fungerade i praktiken. Ja Vet ej Nej. Förbudet kom i form av ett dekret playporn president Hamid Karzai dekret trädde i kraft på söndagen. I maj utfärdade Rysslands president Boris Jeltsin två dekret som handlade om Zjukov. Den 28 november utfärdade regeringen ett dekret varför gråter man i linje med NEP-politikens inriktning tillät bildandet av privata och kooperativa bokförlag.