Bredsbandskollen

   svt se nyheter 1 Comments

Bredbandskollen för Android låter dig göra samma mätning som på vanliga Bredbandskollen, men på din Android-telefon. Om du mäter över mobilt internet så delar du även anonymt med dig av din mätning till andra och du kan själv se andras mätningar runt omkring dig. Det gör det enkelt att se hur hastigheten är på. Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan konsumenten få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen. Bredbandskollen för iOS låter dig göra samma mätning som på vanliga Bredbandskollen, men på din iPhone eller iPad. Om du mäter över mobilt bredband så delar du även anonymt med dig av din mätning till andra och du kan själv se andras mätningar runt omkring dig. Det gör det enkelt att se hur hastigheten är på andra.

Bredsbandskollen Video

[2016-12-20] Bredbandskollen är mupp.

Bredsbandskollen - kan hjlpa

Biluppgifter Verktyg Visa i iTunes. Undrar ni om varningarna ni får när ni installerar appen, här är en förklaring: Speedcheck Pro Etrality GmbH. Något gick fel då sidan lästes in. Du hittar denna funktion precis under ditt testresultat via knappen Utvärdera.

I am final, I am sorry, but it at all does not approach me. Perhaps there are still variants?