Storskogen

   svt nyheter 1 Comments

storskogen

Vi gillar företagande. Vi är långsiktiga ägare, som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, primärt i Sverige. Vi vill alltid vara huvudägare i bolagen vi förvärvar. Vår styrka är vår förmåga att se och förstå varje företags unika förutsättningar, behov och potential. Ledningen i Storskogen består av Daniel Kaplan. Storskogen. Avfallsanläggning Storskogen är belägen ca 4 km sydväst om Oskarshamns centrum. Storskogen har varit i drift sedan årsskiftet /79 och drivs sedan 1 januari av KSRR. Anläggningen är ca 15 hektar stor och här sker deponering och behandling av avfall samt mottagning och sortering av. Storskogen består idag av 19 svenska portföljbolag, som tillsammans omsätter rullande ca 2 miljarder kronor med god lönsamhet. Gemensamt för våra bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch. Vi vill alltid vara huvudägare och oftast helägare. Vi fokuserar på bolag med sin. storskogen