Biljettkontroll

   svt nyheter 1 Comments

biljettkontroll

Vi på ISS sköter biljettkontrollen på uppdrag av SL Från och med den 1 januari sköter vi på ISS biljettkontrollen på uppdrag av SL. Om du besöker denna sida har du troligen blivit ålagd att betala en tilläggsavgift för en resa med SL. Nedan informerar vi om rutinerna kring tilläggsavgifter. Om du rest utan giltig biljett. Biljettkontrollen. SL har rätt att ta ut en tilläggsavgift av dig som inte har biljett eller reser på fel biljett vid en biljettkontroll. Tycker du att vi har gjort fel i något fall, kan du bestrida tilläggsavgiften. Om du anser att du inte är skyldig att betala tilläggsavgiften måste du höra av dig till oss inom 10 dagar från det att du fått. Från och med blir det nästan dubbelt så många biljettkontroller och ambitionen är att även de civila kontrollanterna ska bli fler. biljettkontroll