Ädelgas

   svt nyheter 1 Comments

ädelgas

Korsord och Alfapetfantaster! Här får du hjälp direkt i Sveriges största korsordslexikon! Ädelgaser är grundämnena i grupp 18 i det periodiska systemet. Dessa grundämnen kännetecknas dels av att de är icke-metaller som ogärna reagerar i kemiska reaktioner, men även för att de alla är i gasform vid standardtryck och -temperatur. De fem ädelgaser som har stabila isotoper är helium (He), neon (Ne), argon  ‎Historia · ‎Kemiska egenskaper · ‎Referenser. Vad är en ädelgas och hur definieras en ädelgas? Var finns ädelgaser? Hur möter vi ädelgaser i vardagen? I denna film lär vi oss om helium, neon, argon, krypton, xenon och radon som bildar familjen ädelgaser. Vi lär oss att alla är färg-och luktl. ädelgas

Ädelgas - den

Po - Polonium Lantanoider Klicka på Samarium i det periodiska systemet för att läsa mer. Aktinoider Klicka på Mendelevium i det periodiska systemet för att läsa mer. Sn - Tenn Alkaliska jordartsmetaller Klicka på Strontium i det periodiska systemet för att läsa mer. Ca - Kalcium De sex ädelgaser ligger alla i grupp 18 i periodiska systemet.

Ädelgas - anvnder sig

Ds - Darmstadtium Fr - Francium Övergångsmetaller Klicka på Dubnium i det periodiska systemet för att läsa mer. Cr - Krom Lantanoider Klicka på Tulium i det periodiska systemet för att läsa mer. Övergångsmetaller Klicka på Bohrium i det periodiska systemet för att läsa mer.