Sopbilar

sopbilar

Företaget Närpes Trä och Metall (NTM) i Närpes växer och produktionen ökar med 30 procent i år. Tystgående sopbilar och löstagbara behållare är nyheter på marknaden. Se inslag! Alvesta Renhållnings AB har mött kritik från personer som upplever logotypen av deras företagsnamn som kränkande. Arab:s styrelse tar nu upp ärendet om logotypen ska ändras. – De är irriterade på att det står Arab på sopbilarna. Att man förknippar araber med en sopbil är kränkande och en skymf mot. En sopbil är ett specialanpassat fordon för insamling av i första hand hushållsavfall utrustat med ett komprimerande förvaringsutrymme och med en lastkapacitet om vanligen 6 till 8 ton. Inmatning sker antingen bakifrån, från sidan med robotarm i så kallad sidlastare för hämtning i villaområden eller framifrån för större.