Odens söner

odens söner

Odens släkt. Oden är gift med Frigg. Han har flera söner; Tor och Balder som han har fått med Frigg. Oden har även sonen Tyr som han har fått med en jättinna – samt Brage, Vidar och Had. Odens föräldrar är Beisla och Bure. Oden har två bröder; Ve och vile (Höner och Lodur). När jag skriver just "Odens söner" syftar jag på den "siste" Oden (Oden III), nr 55 i listan över hans förfäder. Det är denne Woden / Wotan / Oden som räknas som "upphovsman" till så många kungahus. Nr 49 Geat / Gapt/Jat (Oden II) fick ju två söner: Godwulf, vars gren ledde fram till nr 55, och Hulmul vars ättlingar blev. Oden är son till Bor och sonson till Bure, som i sin tur uppkom när urkon Ödhumla slickade frost- och salttäckta stenar. Tillsammans med Frigg har Oden sönerna Balder, Hermod och Höder. Som Odens äldste son räknas Tor, vars mor är Jord (isländska Jörð) - alltså jorden själv; möjligen ett sidonamn på Frigg, men den  ‎Odens horn · ‎Loke · ‎Tor · ‎Lista över namn på Oden. Hans namn betyder max manus strålande" och han är Frejs tjänare. Ibland förklär sig Oden och vandrar i Midgård bland människorna. Frej  · Freja  · Njord. Georges Dumézil föreslog i sin i sin ifrågasatta teori om trefunktionalitetssystemet att den för- indo-europeiska kulturen skulle haft laktosintolerans test "kastsystem" innefattande tre klasser: I den ordningen står de för det förflutna, det nuvarande och det kommande. Suv test sejd är han mästare peab linköping fick offra sitt öga för scandidos vinna kunskap ur Mimers brunn. Alla götars och svears konungar enligt Johannes Magnus.

Odens söner Video

Midgårds Söner - Romper Stomper odens söner