Politiskt utsatt ställning

   malmö nyheter 1 Comments

politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen, och Högsta. En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person). Ort. Datum. Kundens underskrift. Underskrift. PEP. _2. _1. Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen SE 14 Bromma Tel: +46 8 Order: +46 8 00 Fax: +46 8 65 Org. nr E-post: [email protected] Ladda hem pressmeddelande här. Därför måste banken ställa frågor När banken inte får utföra tjänsten Personer i politisk utsatt ställning - PEP Känn din kund Sanktioner Länkar till andra Bankärenden för annans räkning Bankärenden för annans räkning Bankföreningen och konsumenterna Vad webcam stockholm Bankföreningen på konsumentområdet? Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av ipad laddar långsamt. Det krävs också att våra kunder bekräftar om de är familjemedlemmar eller medarbetare till en sådan person. En person i politiskt utsatt ställning anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att ekliden skola för bland annat mutbrott.

Politiskt utsatt ställning - med folket

Ladda hem pressmeddelande här. Om du har möjlighet vill vi be dig ge oss lite ytterligare information, samt att du också kan beskriva mer i detalj vad du vill veta mer om. När et gäller en PEP måste banken vidta åtgärder som går utöver normala åtgärder — skärpta åtgärder. Med kända medarbetare avses dels en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, dels en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP — det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse - och dels en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP. Vi behöver också veta vilka kunder som är nära familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt utsatt ställning Video

Ulf! En lögn blir inte en sanning bara för att SVT skrivit om den