Organisk tillväxt

   malmö nyheter 1 Comments

organisk tillväxt

Organisk psykos – en form av psykos som har organiska orsaker; Organisk personlighetsstörning – en psykiatrisk diagnos i ICD för en personlighetsstörning; Organisk arkitektur – en typ av arkitektur som förespråkar harmoni mellan människan och naturen; Organisk tillväxt – inom företagsekonomi, att växa genom. I överförd bemärkelse används begreppet organisk tillväxt inom affärsvärlden för att beteckna en expansion utifrån en befintlig företagskultur. I så måtto står begreppet i ett motsatsförhållande till diversifiering och förvärv. Tillväxt kan principiellt gå till på tre olika sätt: Genom organisk tillväxt som här beskrivs. Företag kan växa organiskt på minst fem sätt. 1. Ökad totalmarknad. Det är ofta möjligt att öka totalmarknaden genom att erbjuda en lösning på ett tidigare olöst problem, eller genom att erbjuda ett mer effektivt eller billigare sätt att tillgodose ett behov. Det förutsätter genomtänkt och systematisk.

Mirakelfrukt: Organisk tillväxt

KARLSTADSTORGET 867
Veckans brott hösten 2018 665
RÅGFLINGOR 506
organisk tillväxt